Türkiye’de ve Dünyada İnşaat Sektörü

İnşaat sektörü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gün geçtikçe büyümeye devam ediyor..

YEM (Yapı-Endüstri Merkezi) tarafından yıllardır düzenli olarak hazırlanmakta olan ”Türk Yapı Sektörü Raporu” 2015 yılı sonuçları açıklandı.Türk yapı sektörünün karnesini inceleyen ve değerlendiren, Türkiye ve Dünya ekonomisindeki gelişmelerin ışığındaki mevzuatlar, gelecekteki beklentilerin ve hedeflerin raporuna göre, 2015 yılında Dünya ekonomisi %2.5 büyüme oranı kaydetti.

2015 yılında dünya genelinde inşaat sektöründeki harcamalar nominal olarak değer yönünden %4 oranında büyüdü. 9.72 trilyon dolara ulaşıldı. Dünyanın inşaatta önde gelen ülkelerinden ABD’de ise inşaat harcamaları tavan yaptı. Uzun bir süre sonrasında inşaat sektöründe yavaşlama, mal talebini ve ticaretini sınırladı. Bu sebeple de dünya ticaretinde daralma görüldü.Küresel gayrimenkulde yatırımlar 10.7 arttı ve 1.34 trilyon dolara yükseldi. Küresel kriz sonrasında en yüksek seviyeler görüldü.

Türkiye yönünde ise, 2015 yılında yaşanan problemlere rağmen ülkenin ekonomisi  %3.4 oranında büyüdü. Yılın geri kalanında ise %4’lük bir orana ulaşıldı. Ekonomide ve siyasette yaşanan belirsizlikler yıl boyunca özel sektör yatırımlarının ötelenmesine sebebiyet verdi. Buna rağmen sabit sermaye yatırım harcamaları nominal olarak %11.3 oranında bir yükseliş yakaladı. İnşaat harcamaları da diğer alanlarda olduğu gibi bu olumsuzluklardan etkilendi. İnşaat harcamaları nominal olarak %6.6 oranında artarak 131.3 milyar liraya çıktı. Kamu inşaat harcamalarında %3,3’lük bir büyüme görülürken, özel sektörde bu oran %8,5’i gördü.  İnşaat sektörü gelişmelere rağmen sadece %0,4’lük bir büyüme gösterebildi. Yıl geneli incelendiğinde ise büyüme performansı zayıf ve büyümenin altında kalmış gözükmekte.  Genel ekonomideki olumsuzluklardan en fazla etkilenen sektör ise inşaat sektörü olmuştur.

Milli gelir içinde inşaat sektörü gittikçe düşüşe geçerken son oranı ise %5,6 olarak görüldü. İnşaat alanındaki istihdam 2015 yılı itibari ile 2 milyonu geçti.  Genel ekonomi ile paralel büyüme gösteren bir diğer sektör ise gayrimenkul iş geliştirme ve kiralama sektörüydü. Bu sektör ise %3,3 ile geçen yılki oranının üzerinde seyir etti.

Yaşanan belirsizlikler ve olumsuzluklar yapı ruhsatlarında da sınırlama yaşattı. Artışlarda ve düşüşlerde gelişmiş ülkelerinin varlıklarına yönelik yüksek yatırım iştahı etkili oldu.