Sosyal Sorumluluklar

İnsana saygı ve sürekli ilerleme-iyileştirme fikrini benimseyen proje şirketi, sosyal sorumluluklarını da olabildiğince yapabilmek için gayret göstermektedir. Amaçlarının kurum olarak sorumluluklarını ilkelerinin çerçevesi içinde kamuoyuna farkındalık yaratarak bilinçlendirmek olduğunu belirtmişlerdir. Toplumun her alanına ulaşmayı hedefleyen şirket, çevre konusunda insanların daha da bilinçlenmesi gerektiğini dile getirmiştir. Sektörde öncü olan firma bunları projelerine de yansıtmaktadır. Projelerindeki en büyük örnek Gökdeniz Konutlarıdır. Yarattıkları estetik konfor yanında gösterdikleri doğa ilgileri ile herkese örnek olmaya devam edeceklerini de beklemekteyiz.