İmar Yönetmeliği Değişti, İnşaatta Sil Baştan

En son 2013 yılında değişim geçiren ve özellikle de imar hakları yönünde 4 yıldır tartışmalı maddeler içeren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değiştirildi. 2017’nin Ekim ayında yürürlüğe girecek olan yönetmelik birçok değişimi içinde barındırmakta.

Stüdyo Daireler Yasaklandı

Yeni düzenlemeler ile birlikte 1+0 daireler artık imar projeleri içinde yer almayacak. Yeni eklenen değişimlere göre en küçük daire 1+1  ve en az 28.50 metrekare olabilecek. Bu kapsamda yeni yapılacak olan 1+1 evlerde, 1 oturma odası ve 1 yatak odası, 1 mutfak, 1 banyo, 1 tuvalet bulunacak.

Siluete İnce Ayarı Geldi

Dikey yerine yatay gelişmeyi hedefleyen yönetmelik,siluet tartışmalarını sonlandırıyor.  Avan Proje tanımı netleştirildi.

Rant

Yeni yönetmeliğe göre hiçbir idare, belirtilen alan kullanımının dışında genişletici imar planı yapamayacak. Bu düzenleme ile idarecilerin inşaat alanlarında belirledikleri fazlalaştırma hakları kaldırıldı. Kot farkı haricinde bölüm kazanma devri de sona erdirildi. Yol kotundan düşük ve yüksek araziler için kademelendirmeye geçiliyor.

Dört Kata Asansör Zorunluluğu

Binaların kat sayısının az olması için belirlenen kurallar değiştirildi. Binaların arsalarda daha geniş taban alanlarına oturtulması için yönetmeliğe yeni maddeler eklendi. Tadilat tanımına bahçe duvarları, duvar kaplamaları, bacalar, saçaklar ve basit tamirler eklendi.  4.katlara asansör zorunluluğu getirildi. 3 katlı binalarda da asansör yeri bırakılması zorunlu hale getirildi.

Net Alan Tanımı Değiştirildi

Daha önceki yönetmelikte bulunan maddeye göreye duvarlar arasındaki alan net alandan sayılmaktaydı. Yeni yönetmeliğe göre ise içeriden bağlantılı piyesler bağımsız bölüm içerisindeki boşluklar hariç sayılacak.

Mescit Teşvikleri Getirildi

Yeni düzenleme ile birlikte mescitler ilk kez konut alanlarının dışında alana konu edilebildi. Mescit ve müştemilatların konutlarda 100 metrekare, konut dışındaki alanlarda 200 metrekare olmak şartıyla emsal dışı kaldı.

Bodrum Kata Ev İzni

Bodrumlara konut yapılabilmesi için çeşitli şartlar belirlendi. Bunlar; oturma odası ya da en biz odanın zemine gömülü olmaması gerekiyor, aydınlatma ve havalandırmaların pencere açılabilir olarak yapılması, sel, taşkın ve su baskını gibi afetlere karşı tedbirli olunması gibi şartlar hazırlanmıştır. Ticari alanlarda ise zemine gömülü olma gibi bir şart yer almamaktadır.

Askeri Alanlar Azaltıldı

Yönetmelikten ”askeri alan” tanımlaması tamamen çıkarılarak değişime götürüldü. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tanımdan çıkartıldı.